Bergvärmepumpar

Spara upp till 85% av din uppvärmningskostnad. Kan kombineras med solvärme. Installationskostnad beror på energiförbrukning, markförhållande, geografiskt läge och husstorlek.

Luft/vattenvärmepump

Kan spara upp till 75% av din uppvärmningskostnad beroende på planlösning, värmelösning och geografiskt läge. I sortimentet finns varvtalsstyrda pumpar eller pumpar med start- och stoppfunktion.

Ackumulatortankar

Ackumulatortankar för olika värmekällor som tar vara på överproducerad energi. Storlek på tank beror på hur stort hus du har och vilken värmekälla som är installerad.